Artikeln förklarar hur man importerar evalueringsfrågor via excel (med hintar)
Du måste ha ett (eller flera ID på rating scales, från ditt ortrac för att importen skall fungera.

 

TABLE OF CONTENTS


Excel import av denna frågetyp


En evaluation fråga kan användas som EPA frågor & kan användas på på olika sätt i konstruktionen av formulär.

 

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated


 • Gå till Forms/Questions
 • Under fliken My Drafts , klicka på knappen Excel ImportImport struktur


Importen fungerar på följande sätt

 • Stem (Ämnet)
 • Item Rating scale (ID numret från en redan skapad rating scale)
 • Title (namnet på frågan då den lagras i databasen)


Du kommer att koppla dina kolumner i Excel filen enligt nedan:

 • For kolumn A välj Stem
 • For kolumn B välj Item rating scale (för att hitta ID-numret på till Forms/Rating Scale och leta upp det i tabellen med rating scales)
 • For kolumn C välj Title

 

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 

 • Om du har en header i den excelfil, tryck då  Yes, skip first row  the header is removed and not imported
 • Välj att få frågorna som Draft (personliga) eller Published för att läggas till den gemensamma ytan.
 • Kommer få ett antal frågor om taggning, men detta är högst individuellt från kundens blueprinting.
 • Available for... välj vilken kurs(er) frågorna skall vara tillgängliga för
 • Klicka på knappen Perform Import Hitta Rating scale IDn


 • Gå till Forms/Rating scale
 • Välj din rating scale ID som du vill koppla till importen (märkt med grön rektangel i bilden)

 


Importera hints, Single item frågor

Om du vill importera Single items frågor med hints så skall man ha en excel struktur, enligt nedan:


 • För kolumn A välj: Title
 • För kolumn  B välj: Stem
 • För kolumn  C välj: Item rating scale
 • För kolumn  D välj: (inget)
 • För kolumn  E välj: Item Hint
 • För kolumn  F välj: Item Scale step Hints (semikolon separerat)


För en exempel-fil, se längst ned i artikeln: Ortrac-Import_Evalueringsquestions_5-scalesteps_with_Hints.xlsx


Importera hints, Choice matrix frågor

Om du vill importera Choice matrix frågor med hints så skall man ha en excel struktur, enligt nedan:


 • För kolumn A välj: Title
 • För kolumn B välj: Stem
 • För kolumn C välj: Item rating scale
 • För kolumn D välj: Item
 • För kolumn E välj: Item Hint
 • För kolumn F välj: Item Scale step Hints (semicolon, separated)
 • För kolumn G välj: Item rating scale
 • För kolumn H välj: Item
 • För kolumn I välj: Item Hint
 • För kolumn J välj: Item Scale step Hints (semicolon, separated)


För en exempel-fil, se längst ned i artikeln: Ortrac-Import_Evalueringsquestions_Choicematrix-5and2-scalesteps_with_Hints.xlsx


Exempel filer


Som en bilaga till den här artikeln finns det en Excel-fil som är förberedd för att importera EPA-beskrivningar som ett exempel. Rensa upp filen och lägg till dina egna frågor (och ersätt numret i kolumnen för betygsskala, till ditt eget betygsskala-ID). Två exempel på import filer med tips finns också under detta avsnitt.