Den här artikeln kommer att beskriva hur du skapar ett förifyllt formulär, att använda till exempel som närvaro under ett evenemang, QR-kod/länk för studenter att följa för att skicka in närvaro


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course>/<course occasion>
 • Gå till Forms/Submit form
 • Klicka på ett <formulär> i listanSkapa ett förifyllt formulär

Ett formulär med dess inställningar visas:

 • I section Prefills, klicka på knappen Create Prefill


Du kan spara en förifylld version av det här formuläret för att ge eleverna snabb åtkomst till ett formulär med vissa taggar eller värden som redan är inställda. Om du vill använda funktionen för automatisk inlämning ska du se till att alla obligatoriska fält och taggar finns tillgängliga.


Funktionen för automatisk inlämning fungerar bra för att dokumentera närvaro vid ett utbildningsevenemang.


Prefilled sektionen:

 • Namnge ditt förifyllda formulär i fältet name (t ex närvaro LABB 3)
 • skriv något som beskriver användningen i fältet Description (visas för student: t ex du deltog i Labb 3 VT 22)
 • Välj en Assessors roll
 • Auto-submit:
  • Auto-Submit=Yes, När eleven följer den presenterade länken till formuläret får de ett "Tack för att du skickade in"-meddelande, utan att någon åtgärd behövs.
  • select Auto-Submit=No, om studenten behöver bekräfta inlämningen genom att klicka på knappen Skicka formulär

Formulär sektionen:

 • Fyll i formuläret med korrekta uppgifter för alla elever, följ den förifyllda länken (obs: alla obligatoriska flöden måste fyllas i)
 • Välj tillfälle (exempel: labb1, seminarie1, day1) från den dynamiska tagg-gruppen som definierar vilket tillfälle det förifyllda formuläret är tänkt att användas i. Namnge det förifyllda formuläret: "Närvaro - day1" för att hålla ordning på vilket formulär som skall användas när. För att skapa en sådan tagg-grupp, läs här: Blueprint - Skapa en taggrupp med taggar för kurs


 • Klicka på knappen Save Prefill


Leverans av formuläret

Gå till ditt förifyllda formulär:

 • Gå till Courses/<course>/<course occasion>
 • Gå till Forms/Submit form
 • Klicka på ett formulär i listan <formulär>
 • I sektionen Prefills, klicka på ditt förifyllda formulärEtt fönster visas med QR-kod och en html-länk till formuläret.


 • Lägg till QR-koden/länken till en Powerpoint eller annan innehållssektion som studenterna kan följa.Hantera ett existerande formulär

Gå till det förifyllda formuläret:

 • Gå till Courses/<course>/<course occasion>
 • Gå till Forms/Submit form
 • Klicka på ett<formulär> från listan
 • I sektionen Prefills, klicka på ditt <förifyllt formulär>
 • Klicka på knappen Edit prefill för att editera det förifyllda formuläret
 • Klicka på knappen Delete prefill för att ta bort det förifyllda formuläret