I den här artikeln beskrivs hur du visar en sammanfattning av ett formulär, med alla studenters inlämningar i en vy, för att få en uppfattning om hur formuläret fungerar

TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till  Forms/View summary
 • Klicka på ett formulär


Visa sammanställning

Form summary menyn

 1. Frågorna fylls med procenttal för varje alternativ, för att visa användningen av frågorna. Genom att visa den här informationen kan du ändra alternativen för att få ett bättre formulär för framtiden.
 2. Kommentarer är en länk som leder till alla kommentarer från formuläret. Öppna den här vyn kan administratören ta bort några felaktiga kommentarer.

Form menyn

 1. Antal inlämningar inom det valda formuläret (för att visa ett annat formulär, välj i rullgardinsmenyn)
 2. Dropdown menyn, standardläge Visa sammanfattning, tar dig till andra vyer för dessa formulär:
  • View summary
  • Submit form
  • List submissions
  • Student performance

Response distribution menyn

 1. Kommentarer uppdelade efter kategorier

Tagg menyn

 1. Lista över använda taggar och användningen av dessa