I den här artikeln beskrivs hur du visar en sammanfattning av ett formulär, med alla studenters inlämningar i en vy, för att få en uppfattning om hur formuläret fungerar

 

TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till  Forms/View summary
 • Klicka på ett formulär


Visa sammanställning

Form summary menyn

 1. Frågorna fylls med procenttal för varje alternativ, för att visa användningen av frågorna. Genom att visa den här informationen kan du ändra alternativen för att få ett bättre formulär för framtiden.
 2. Kommentarer är en länk som leder till alla kommentarer från formuläret. Öppna den här vyn kan administratören ta bort några felaktiga kommentarer.

Form menyn

 1. Antal inlämningar inom det valda formuläret (för att visa ett annat formulär, välj i rullgardinsmenyn)
 2. Dropdown menyn, standardläge Visa sammanfattning, tar dig till andra vyer för dessa formulär:
  • View summary
  • Submit form
  • List submissions
  • Student performance

Response distribution menyn

 1. Kommentarer uppdelade efter kategorier

Tagg menyn

 1. Lista över använda taggar och användningen av dessaGrafisk representation av tagg grupper

Till höger på skärmen visas grafiska representationer av de olika typerna av grupptaggar, som har använts i formuläret:

 • Stapel diagrammet representerar tagg grupper som kan markeras med flera taggar från en kategori
 • Paj kaks diagrammet representerar tagg grupper som kan markeras med en tagg från en kategori 

Filter funktioner

Om du vill göra analys av formulärsvaren och använda taggar som filter kan du göra följande:


Välj vilken grafisk representation av tagg gruppen du vill använda:

 • graph mode (graf ikon på toppen av tagg gruppen), eller
 • list mode (list ikon på toppen av tagg gruppen) 


 • Klicka på en tagg, eller flera taggar, från olika grupper för att generera ett urval av data i formulär sammanfattnings vyn

De valda taggarna visas högst upp i fönstret och kan tas bort genom att klicka på borttagningsmarkeringen


Ett resultat från att använda dessa filter gör att du kan göra kraftfull analys, av en formulär genom kombinationer av taggar. Den kan användas för att analysera en kurs och studentbeteendet. Det är också ett verktyg för att städa upp formulär, ta bort en del i formuläret, vilket inte tillför något till den pågående processen för utbildningen av studenten.