Den här artikeln visar proceduren, gör en undersökning för att få anonym feedback, från studenter


Ortrac har verktyg för att skapa en enkät, från studenter och deras kliniska utbildningar. Undersökningen kan utföras som anonyma formulärutvärderingar, för att få en uppfattning om miljön.


TABLE OF CONTENTS


Skapa formulär

 • Gå till menyn Forms/Forms
 • Klicka på knappen + Create new forms
 • Lägg till information
 • Lägg till fråga/frågor
 • Sätt Evaluation mode till yes
 • Sätt Anonymous, till yes
 • Publicera formuläret och gör det tillgängligt på kurstillfälle


Mätsticka på inlämningar

 • Gå till menyn Modules and measures/Modules
 • Öppna eller skapa en module
 • Klicka på knappen + Add component
 • Välj Form från dropdown listan
 • Namnge komponenten "Check survey" eller något liknande
 • Klicka på knappen Save


 

 • Klicka på komponenten "Check survey" för att lägga till en mätsticka
 • Klicka på knappen + Add items
 • Välj Form items från dropdown menyn
 • Markera vilket  formulär med checkbox och klicka på knappen Add selected items • Sätt Number of submission till 1
 • Klicka knappen Save changesKontrollera resultat för enkät

 • Gå till Course/<course occasion>
 • Gå till Forms/View summaryTa bort kommentarer

Ibland kan det vara kommentarer som är olämpliga/irrelevanta och man då vill ta bort från enkätresultaten 

 • Klicka på Response
 • Klicka på "trash bin" ikonen för att dölja/ta bort kommentaren