Artikeln beskriver hur man kan editera ett ifyllt formulär


TABLE OF CONTENTS

Ibland lyckas någon fylla i ett formulär med fel data, detta kan hanteras på två nivåer:

 • Rollnivå Superuser/kursadministratör, kan ändra alla formulär
 • Rollnivå Lärare, kan ändra sina egna inlämnade formulär


Hitta menyn

 • Vänstermenyn Courses/<kurstillfälle>
 • Vänstermenyn  Forms/List
 • Klicka på ett <formulär> från listan
 • Välj Submission fliken
 • Klicka på en <student> från listanEditera Utvärdering

 • Klicka på Edit evaluation knappen
 • Ändra på ifyllt formulär
 • Klicka på  Save Changes knappen 

Editera eftertaggar

 • Klicka på Edit tags knappen
 • Ändra på inställningarna genom att välja med dropdown valen
 • Klicka på Save knappen


Eftertaggar kan t ex påverka vilket tillfälle som formuläret användes i, eller vilken kontext som typ ämne, ålder eller annat, dessa val är kundspecifika och kommer från de olika taggrupper man ställt in under Blueprint modulen för program och/eller kurser, läs mer här