Denna artikel beskriver hur man hanterar grupper för studenter


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

För att hantera grupptillhörigheter för studenten i kurstillfällen, gör följande:

 • Gå till menyn Courses
 • Välj en <kurs>
 • Välj ett <kurstillfälle>
 • Välj menyn StudentsSkapa en grupp (och lägga till studenter)

 • Klicka i checkboxen för en eller flera studenter, då dyker menyn nedan upp till höger • Klicka på knappen Add to group
 • Skriv in namnet på en ny grupp <Ny grupp>
 • Tryck på + knappen

Nu har en ny grupp skapats och de elever som var markerade med checkboxen är tillagda till denna grupp. Denna gruppen som skapats är nu valbar för andra elever också.Ta bort student från grupp

 • Klicka i checkboxen för en eller flera studenter, då dyker menyn nedan upp till höger • Klicka på knappen Remove from group

Redigera en grupp

För att byta namn på en befintlig grupp, gör man på följande sätt:

 • Gå till sektionen Groups
 • Välj en grupp från gruppväljaren
 • Tryck på Rename group


Ta bort en grupp

För att byta namn på en befintlig grupp, gör man på följande sätt:

 • Gå till sektionen Groups
 • Välj en grupp från gruppväljaren
 • Tryck på Delete group