Artikeln beskriver hur man på programnivå anger de roller/aktörer som kan väljas för att signera ett formulär.


TABLE OF CONTENTS


Standardroller

När man signerar formulär finns det ett antal val studenten kan välja för att signera. De standardroller som Ortrac har som default är:

 • Teacher
 • Supervisor
 • Student
 • Other
 • Anonymous


Hitta menyn

 • I vänstermenyn välj Blueprinting/Program layout
 • Klicka på ett program
 • Klicka på knappen Form Assessor roles


Skapa en ny roll för signering

 • Klicka på Add Role knappen
 • Skriv in namnet på den nya roll du vill skapa
 • Tryck på knappen Save


Notera: Rollen Anonymous frågar inte efter e-mail. Om man tar bort rollen och vill ha den tillbaka igen, måste man skapa en ny roll och döpa den till Anonymous igen, med exakt denna stavning.
Ta bort en roll

 • Klicka på krysset på den roll i listan du vill ta bort. 
 • Tryck på knappen Save