Denna artikel beskriver var man kan se en lista med de EPA beskrivningar i systemet


Lista med status

Då man populerar sitt system med de olika EPA beskrivningarna så kan det vara bra att få en översikt över vilka som är gjorda (en eller flera gånger) men också de som saknas. På så sätt har man möjlighet att få ett system i balans.


  • Gå till vänstermenyn och välj Blueprinting
  • Välj Reports
  • På sidan väljer man Program Outcomes sektionen
  • Därefter väljer man i den oranga dropdown menyn, EPA
Excel export

  • Längst ned på sidan finns det en knapp som heter Download Reports Tryck på denna så kan man få en Excel-fil nedladdad.
  • Öppna Excelfilen och gå till fliken som heter Overview EPA, längst ned på Excelsidan