Denna artikel beskriver i korthet vad man behöver tänka på när man börjar designa EPA´s.


TABLE OF CONTENTSIntroduktion

Det kan vara svårt att konkretisera arbete med EPA. Det kan kännas abstrakt eller det kan vara svårt att omforma det till en konkret bedömningssituation med ett formulär som samlar in nödvändig data. En modern datamodell bygger också på att man kan göra analys eller söka i datat och det är inte alltid intuitivt vad man behöver tänka på för att datat som samlas in skall vara korrekt utformat.


Detta dokument syftar till att ge stöd i att designa formulär för bedömning och analys av EPA. Det är på intet sätt fullödigt men ger en god start.


Ett arbetssätt kan vara t.ex. att berörda inom kurs/program som skall ha EPA aktiviteter fyller i nedanstående

tabell för några få situationer. Sen kan en mindre grupp göra om dessa till digitala formulär.Hur välja en typisk situation

Försök att välja en klinisk situation som du själv tycker är:

 • Relevant (är ett moment som avhandlas i kursen och som om studenten behärskar detta uttrycker en liten pusselbit i uppvisad färdighet)
 • Avgränsad (avser en bedömning som inte är för omfattande och avser ett tydligt kliniskt moment)
 • Tillfälle (studenten kan få många/flera chanser att öva och/eller bli bedömd)


Fyll i följande fomulär


Beskriv situation kortfattat

T.ex. 1) mäta blodtryck 2) skriva enklare journalanteckning 3)

rond bedside etc

Ev fokus

T.ex. Fokus ligger ligger på anamnes. Fokus är hantering av

stetoskop och positionering patient etc

Vilka EPA/beskrivningar bedöms

Väljs från lista med 10 EPA och beskrivningar (ibland kallad

underepa, ca 60 st) 1-4 stycken som är relevanta för situationen

Är det något annat data som är relevant för att i efterhand

analysera

Det är ofta värdefullt att lite mer kontextuell data samlas in för att i efterhand kunna filtrera/tolka resultat. Exempel på sådana parametrar kan vara sådana som är gemensamma för hela programmet:

 • Komplexitet fall (lätt, medel, svår)
 • Ålder patient
 • Var (vårdcentral, akut, avdelning etc)
 • Symptom/klinisk situation
 • Ämne

Det kan också vara specifikt för kursen men som är relevant för att första EPA resultaten. Exempel kan vara:

 • Användes skyddsutrustning
 • Specifik avdelning
 • Specifik sjukdom

Välj inte för många. Det skall vara lätt att fylla i formulär. Ange också om det är obligatoriskt fylla i.