Denna artikel visar hur man skapar en Rating scale i fyra steg. Denna skala används senare i en Evalueringsfråga som i sin tur läggs i ett Utvärderingsformulär.TABLE OF CONTENTS


Skalan


Självständighet - 4 steg - enkel/Autonomy - 4 steps single


N/A

N1Stud observeradeStud observed
N2Stud fick ledasStud was guided
S1  Råd efteråt räckteFew words after enough
S2 SjälvständigSelf-sufficientRating scales

Gå till menyn Forms/Rating scaleen sida öppnas med rating scales i lista samt en skapa knapp


ratingscale2.JPG

 

Bästa alternativ till höger

Man skall altid lägga det bästa alternativet till höger för att få korrekt dataanalys.


Skapa nytt

 • Click the button Create new

An editor for rating scale opens, four main actions to perform:

 • Type name: Självständighet - 4 steg - enkel/Autonomy - 4 steps single
 • Select which type Discrete categories 
 • Add Categories: N/A
 • Add Categories: N1
 • Add Categories: N2
 • Add Categories: S1
 • Add Categories: S2

Edit headings

 • If you want to control each heading, click on the cogwheel button, to the right
 • Add Heading: blank
 • Add Heading: Stud observerade
 • Add Heading: Stud fick ledas
 • Add Heading: Råd efteråt räckte
 • Add Heading: SjälvständigSave Rating scale

Press the Save button and select which status the form should have.


Next Article

Create an Evaluation question