Artikeln är en manual för hur lärare fyller i formulär om studenters prestation och handskas med resulaten av studenters ifyllda formulär. En lärare kan göra bedömningar av en student, via dennes telefon, via app (offline) eller via web. De som bedömmer studenter kan vara studenten själv, en handledare på kliniken, lärare, patient eller annan personTABLE OF CONTENTS


Förutsättningar


Systemet innehåller ett antal formulär för att dokumentera återkoppling på någon färdighet en student genomfört. För att detta skall fungera bör följande saker vara på plats:


För student

För lärare

 • Läraren är kopplad till en kurs där studenter skall bedömmas
 • Läraren har fått ett konto för att kunna logga in på www.ortrac.com
 • Lärareb har loggat in via www.ortrac.com för att fylla i formulär eller granska ifyllda formulär
 • eller så har, studenten har loggat in via en app: https://www.orzone.com/app-ortrac-scholarför att fylla i formulären och läraren får "skriva under" bedömingen med sin e-mail adress.

Logga in


På webben

 1. Du får ett lärar konto till Ortrac från Fakulteten (ett mail kommer med inloggningsuppgifter, till den mail du angett)
 2. Gå till siten https://www.ortrac.com
 3. Logga in med ditt email och ditt lösenord
 4. Här finner du kurser du är kopplad till (under Events fliken till vänster), med studenter och deras resultat från olika formulärsbedömningar.

Problem med inloggning

 • På siten https://www.ortrac.com, klicka på I cannot access my account
 • Be om nytt password genom att skriv in e-mail adressen o trycka på knappen Request new password
 • Ett email kommer till din angivna e-mail adress. Klicka på mailet och följ instruktionerna.Studentens App


Allmäninformation rörande den app studenterna använder. Den kan laddas ned både till android telefone såsom iphones. Den laddas ner från denna sida: https://www.orzone.com/app-ortrac-scholarSå här fungerar studentens app.  


Då en lärare gjort ett formulär och kopplat den till en kurs (https://help.orzone.com/support/solutions/articles/64000260140-create-a-form) så kan studenten ladda ner detta till sin telefon


Ladda ned formulären till appen

 1. Välj kurs
 2. Ladda ned formulären som tillhör kursen. De fungerar nu att använda offline.
 3. Klicka på ett formulär för att börja en utvärdering


Fyll i formulär

 • Gör en evaluering av Diagnos generell genom att markera ett val i den fem gradiga skalan
 • Gör en evaluering av Diagnos paroddontologi genom att markera ett val i den fem gradiga skalan 
 • Välj Enkel och komplex patient
 • Eventuellt göra en eftertaggning om du som student lägger till extra taggar
 • Ladda upp formulär till lärare; Submit med:
  • Student om du ger återkoppling till dig själv eller annan student, 
  • Teacher om det är en lärare 
  • Supervisor om det är en handledare. 
  • Anonymous använder du om du samlar återkoppling från patienter.

 


När väl det ifyllda formuläret har skickats upp så kan läraren titta på formuläret eller editera det samt exportera data ur systemet till CVS filer eller Excel.


Studenten kan också editera sitt ifyllda formulär men dock bara de sektioner som hör till studentens eftertaggning.


Hitta formulär


Hitta Froms menyn:

 • Menyn till vänster, klicka på Events • Välj en kurs
 • Välj en kursinstans (typ VT 21)
 • Välj Forms tabben


Form menyn:

List tabben:

 • Här visas de formular som finns
 • Klicka på ett formular för att göra en utvärdering som lärare, av en student


Utvärdera en student:

 • Klicka på ett formulär
 • Klicka på Evaluate student knappen för att börja utvärdering. 
 • Fyll i grupp (om dessa skapats/används)
 • Fyll I student (välj från dropdown menyn)
 • Fyll i en utvärdering i skalan (skalorna om flera)
 • Tryck på Comment-knappen för att lämna en personlig kommentar (ett extra fönster öppnas)
 • Om det finns ytterliggare fält att fylla i gör detta (
 • Spara formuläret genom att trycka på knappen Submit Evaluation


Notera att: Bara för att man tryckt på Submit Evaluation betyder detta inte att man kan ändra sig igen. Formuläret står öppet att editera om man ör lärare och har skapat evalueringen. Man kan trycka på Submit Evaluation om man tillfälligt vill spara formuläret och komma tillbaka senare.Student performance tabben:


 • Form submissions overview (drop down meny): visar en summering på alla studenter och formular som gjorts.  • Exempelenskilt formulär (drop down meny): visar en mer detaljerad vy över samtliga form svar som kommit till servern som berör studenter.
 • Kugghjulsikonen till höger ger dig en möjlighet att välja vilka kolumner som skall visas. Kolumnerna skapas dynamiskt utifrån de fält som finns i formulären. Klicka bort kolumner genom att checka ur markeringen i boxen.
 • Hör ser du vilka utvärderingar studenter fått per fält i respektive fråga. Dessa är sorterbara, liksom alla andra fält som finns tillgängliga i denna vyn.När du är nöjd med din vy går denna att exportera till Excel/CVS filer

 • Tryck på Export knappen för Excel rapporter
 • Välj All fields eller Current selection


Grupper

Grupptillhörighet fungerar som en tagging. Markera deltagare i en grupp med ett namn. Om man flyttar gruppmedlemmar till en annan situation, då följer inte den tidigare taggen med. Då får man ta bort en tidigare grupptagg på en student, innan man lägger på en ny, grupptagg.


Välja kurs för gruppVälj vilken kurs du skall spapa grupp i

 • Välj Event
 • Välj Course instanceVisa existerande grupper


 • Klicka på fliken StudentsEn Grupp sektion dyker upp till höger på denna sida.


 •  Klicka i Show drop down menyn för att se vilka grupper som finns i denna kurs
 • Om du väljer en grupp så dyker de deltagare som ingår upp i en listaLägg till en student till en grupp

Det kan vara lättare att välja studenter om man har dem i grupper. Låt oss titta på hur man lägger till en student till en grupp eller flera studenter samtidigt, det går också bra.


 1. Markera en student (eller flera)  i listan, genom att klicka i checkboxen, till vänster, framför vid deras namn


A screenshot of a cell phone Description automatically generated


Menyn till höger, Selected students ger dig en del möjligheter med de studenter som du markerat.

 • Klicka på Add to group för att lägga till student till grupp


Ett popup fönster, ger dig två val:

 • Lägg till student(er) i en existerade grupp, genom att välja en grupp i dropdown listan. • Eller lägga till student(er) till en ny grupp,  genom att skriva den nya gruppens namn i Add to fältet-
 • Klicka på + tecknet
 • Clicka på Save knappen


A screenshot of a cell phone Description automatically generated


Sända meddelande till en grupp

en användbar funktion som kommer med grupper, är att du kan sända grupp mail

 1. I Group sektionen tryck Show dropdown menu, välj en grupp. Kolla vilka som finns i listan med studenter
 2. Klicka på Send Message knappen


A screenshot of a social media post Description automatically generated


Skriva meddelandet


Ett popup fösnter Send Message dyker upp:

 • Skriv en överskrift i Subject fältet.
 • Skriv meedelandet i Message fältet.
 • Klicka på Send Message knappen.Om studenter är indelade i olika grupper, kan de användas för studentuvärderingar (student evaluations) 


Blueprinting


Hitta Blueprint menyn

 • Menyn till vänster, klicka på BlueprintingDashboard

 • Välj Dashboard för en översiktsvy av utbildning med taggningar som är mappadeMap outcomes

 • Välj Map outcomes om man vill koppla olika forms till program/Kurs och andra taggkategorierProgram Layout

 • Välj Program layout för att skapa kurser/terminer Reports

 • Välj Reports för olika typer av utskrifter