I den här artikeln beskrivs hur du styr inställningarna för ett formulär

TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Forms/Forms menu  

 • Click on a specific <form>

Form fields

Published forms

 • Klicka på fliken Publicerad (vald som standard)


Formulärfält, i ett publicerat formulär kan du göra följande:

 1. Redigera befintliga RTF-fält
 2. Skapa nya RTF-fält
 3. Lägga till avgränsare
 4. Flytta runt objekt
 5. Ändra obligatoriska fält


New or Draft

 • Klicka på fliken Utkast och välj ett formulär eller klicka på + Create new form


Formulärfält, i opublicerad form kan du göra följande:

 1. Skapa nya RTF-fält
 2. Lägg till frågor
 3. Lägga till avgränsare
 4. Flytta runt objekt
 5. Ändra obligatoriska fält

 Form Settings

 • Klicka på ett formulär


I menyn Form Settings, kontrollerar man formulärets beteende:

 • Button for Publish form (make the form accessible for all to use)
 • Ange namn gå formuläret Name
 • Ange vilken/vilka kurser formuläret skall vara tillgängligt för via  drop down menyn  Available for...
 • Student selection, här anges om man vill fylla i formuläret för flera studenter, samtidigt (resultatet blir en separat utvärdering till respektiva student)
 • Evaluation mode, om man vill att formuläret enbart skall utvärdera en student, en gång (när de blivit utvärderade, en gång försvinner deras namn från den valbara listan)
 • Anonymous, skriv Ja, om du vill att formuläret ska vara anonymt, vilket innebär att ingen bedömare behöver skriva under och studentens namn kommer att döljas, bra för undersökningens Tag settings


Om din organisation använder tagg-/tagg grupper och de har angett till tillgängliga för eventet/eventen kan du välja att låta deltagarna använda grupperna för taggning för varje tagg kategori:

 • Not applicable (icke synlig i aktiv ifyllning)
 • Available (valfritt fält i aktivt formulär)
 • Required (fältet måste fyllas i, i aktivt formulär)


Spara och mer


Save eller Delete formulär

 • För att spara, tryck Save
 • För att ta bort, tryckDelete form


Editera krav fält

 • Editera denna typ av fält i formuläret

Kopiera formuläret

 • För att göra en kopia på formuläret som inte har några aktiva kopplingar, för ny användning, tryck Copy form