Blueprinting

Create the structure for an entire education, with courses, outcomes, tag cathegories

Blueprinting - Reports
This article refers to the funcionality of Ortrac web. Learn about different reports, create/redesign, export to Excel files Report types Downlo...
Thu, 3 Mar, 2022 at 10:03 AM
Blueprinting - Manual & Tutorials
This article contains a manual and a tutorial (same document) for Ortrac Blueprint module
Thu, 3 Mar, 2022 at 10:03 AM
Blueprinting - Add multiple tags
This article refers to the functionality of Ortrac Web. How to add multiple lines of tags in one go. Categories & Events Go to Left menu/Blueprint...
Thu, 3 Mar, 2022 at 10:05 AM
Blueprinting - Mål för läkarexamen enligt högskoleförordningen (SWE)
Den här artikeln är en sammanställning av de mål läkarlinjen följer. De tre nedanstående kategorierna kan användas då man skapar ett nytt läkarprogram F...
Mon, 7 Mar, 2022 at 10:34 AM
Blueprinting - exempel på Taggningskategorier (SWE)
Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda taggningskategorier och populera blueprint modulen på ett smidigt sätt Denna artikel...
Thu, 28 Apr, 2022 at 9:22 AM
Blueprinting - Ordning på tagg grupper (SWE)
Denna artikel beskriver hur man organiserar sina tagg grupper så att de visas i den ordning man vill ha, både i Blueprinting och i formulären. (samma funkti...
Sat, 1 Oct, 2022 at 11:48 AM