Denna artikel beskriver hur man skapar en speciell Rating scale för att användas i en Evaulerings fråga (en eller flera EPA frågor).


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Evaluation forms/Rating scales


Ett fönster öppnas upp som innehåller en lista med de Rating scales som finns i systemet. Man kan se;

 1. vilket ID de har (viktigt att ha, om man planerar att importera Evaulation questions)
 2. När de skapades
 3. Om de är möjliga att editera eller inte (beror på om de redan är kopplade till en Evalueringsfråga eller ej)


 • Klicka på knappen, Create newSkapa en Rating scale

 • Fyll i namnet under Name (typ EPA version 1)
 • Type Ordinal eller Interval, välj Ordinal


Notis: 

An ordinal variable, is one where the order matters but not the difference between values.

An interval variable is one where the difference between two values is meaningful. • Lägg sedan till Kategorier (som finns under Lista med Val). Tryck på +Add knappen under Categories
 • För varje nu Kategori, tryck på knappen +Add
 • Om man vill flytta ordningen så tar man tag i handtaget med tre streck och drar upp/ned.
 • Om man vill ha med Headings så kan man slå på det på kugghulsikonen
 • När att kategorier så klickar man på Save knappen

Lista med Val

 • Ej utvärderat
 • Studenten aktiv observatör, jag utförde momentet
 • Studenten utförde momentet tillsammans med mig
 • Studenten utförde aktivitet, jag var med och kompletterade (reaktivt)
 • Studenten utförde aktivitet, jag var med men behövde inte ingripa
 • Studenten utförde aktivitet självständigt, jag var i närheten och kompletterade
 • Studenten utförde aktivitet, jag var med men behövde inte ingripa (direkt observation)