Portfolio

Student portfolio containing all items related to a course

Portfolio - Setup av portfolio/dashboard för kurs (SWE)
Den här artikeln beskriver hur man ställer in om man skall ha Portfolio eller Classic Dashboard eller båda, inställt för en student. Gå till Courses/&l...
Mon, 23 Jan, 2023 at 11:55 AM
Portfolio - studentfunktioner
Denna artikel beskriver hur man hittar i portfolio menyn, inställt för en student. TABLE OF CONTENTS Menyer Portfolio Overview vyn Module vyn Mo...
Wed, 19 Oct, 2022 at 9:40 PM
Portfolio - Student features (video) ENG
This article contains a video describing the features that Ortrac - Portfolio offers the student.
Mon, 19 Dec, 2022 at 12:25 PM
Portfolio - Skapa kurs med moduler
Denna artikel beskriver hur en kursadministator skapar en kurs(mall) och ett antal moduler med innehållskopplingar och krav för modulen. TABLE O...
Wed, 26 Oct, 2022 at 9:57 PM
Portfolio - Studentens mål
Denna artikel beskriver hur man som student skapar och jobbar med sina mål/goals, under en kurs TABLE OF CONTENTS Goals vyn Skapa Goals Editera Goal...
Wed, 26 Oct, 2022 at 11:37 AM
Portfolio - Lärarens funktioner
Denna artikel beskriver hur en lärare jobbar med en kurs(mall) och dess moduler med innehållskopplingar och krav. TABLE OF CONTENTS Moduler G...
Thu, 3 Nov, 2022 at 12:42 PM