Quiz

How to work with quiz, create and use

Skapa en Quiz från en examination
Denna artikel beskriver hur man gör för att skapa en quiz från en färdig examination. Rollen man innehar skall ha rättigheten: Create Learning content ...
Thu, 9 Jun, 2022 at 11:24 AM
Quiz - Skapa en quiz (SWE)
Denna artikel beskriver hur man gör för att skapa en quiz. TABLE OF CONTENTS Allmän information Hitta menyn Skapa Quiz Välj frågor Skriva frågor ...
Wed, 26 Oct, 2022 at 3:41 PM