Denna artikel förklarar hur man importerar Evalueringsfrågor med hjälp av Excel-fil
Man måste ha gjort en(eller flera) Rating Scales innan man gör import, då frågorna kopplas till en Rating scale i importsteget.

TABLE OF CONTENTS


Excel import av denna frågeform


Evalueringsfrågan kan man använda för att göra t ex EPA frågor som sedan kan kombineras på olika sätt i uppbygganden av formulär.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


 • Gå till Evaluation forms/Questions
 • Under My Drafts fliken, clicka på Excel import knappenImportens struktur


Import av Evaluation questions fungerar enligt följande:

 • Stem (som är själva Frågan)
 • Item (valet : Single item/Choice matrix/Comment only)
 • Item Rating scale (Id numret för en redan skapad rating scale)
 • Rationale for answer (en notering för rättande lärare om vad som egentligen är ett korrekt svar och vilka krav som de olika skalstegen kräver)
 • Title (detta är själva namnet på Evaluation frågan, då den listas i databasen)

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Detta är alltså de kolumner som du skall ha i din excel fil, för import.


 • Koppla din Excel fils kolumner till rätt typ, enligt bild ovan. • Välj om du har en header eller inte i din fil.
 • Välj om du vill ha dem som Draft (din personliga yta) eller om de direkt skall publiceras ut till den genemsamma ytan.
 • Man får också ett antal frågor rörande taggningar, mer eller mindre eller inga alls beroende på hur kontot är uppsatt.
 • Tryck på knappen Perform Import för att importera frågorna

Hitta Rating scale ID


Du behöver ha gjort dina Rating Scales innan import, och noterat dess respektive id, se bild.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


Import Excel file


Excel filen som skall importeras skall innehålla strukturen nedan. Flera typer av Response mode questions kan importeras samtidigt så länge de följer syntax nedan:

 1. Rad för att importera Response mode: SIngle Item - Question stem, (no items), Rating scale ID, Rationale for answer, Title)
 2. Rad för att importera Response mode: Choice matrix - Question stem, Item1, Rating scale ID, Item2, Rating scale ID, Rationale for answer, Title)
 3. Rad för att importera Response mode: Comment only - Question stem, (no items), (no rating scale id), Rationale for answer, Title)

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Exempel fil


Som bilaga till denna artikel finns det en Excel fil som är förberedd för att importera EPA beskrivningar som ett exempel. Rensa filen och lägg till dina egna frågor