Denna artikel beskriver vad VFU modulen har för syfte och vilka funktioner som finns att tillgå


TABLE OF CONTENTS


InformationOrtrac


Ortrac är en digital plattform gjord för att administrera och genomföra olika typer av utbildningsmoment på högre utbildning. Ortrac kan skapa program och kurser, hantera studenter och leverera olika typer av utbildningskomponenter som tex kunskapsexaminationer (KBA), praktiska examinationer (OSCE), uppdrag, quizzar, anonyma enkäter, utbildningsmaterial och mycket annat. 


Alla komponenter som används i systemet är spårbara tack vare en avancerad tagg-logik som gör att man kan sammanställa rapporter om student, kurs och programnivå. Ortrac har en avancerad rollmotor som gör att olika typer roller kan skapas, utifrån givna arbetsuppgifter.


Ortrac används vid många svenska universitet och högskolor samt inom medicinska organisationer i Europa.


VFU-modulen


I Ortracs VFU-modul kan man planera, genomföra och sammanställa verksamhetsförlagd utbildning. Genom att skapa ett program med tillhörande kurser och lägga till studenter blir systemet redo för drift. Färdiga formulär finns tillgängliga i systemet för att hantera närvaro, studentens progression och sammanställningar av VFU-perioden. Det finns även anonyma enkäter för utvärdering av VFU-period. Dessa funktioner är till nytta för både studenter, handledare, lärosäten och VFU-platser.


VFU-modulens funktioner

Video med funktioner:Modulen innehåller möjlighet att skapa ett bibliotek med VFU-platser. Det är enheter ute i praktisk verksamhet som är villiga att ta emot studenter och leda dem i praktisk träning.


Modulen innehåller också en Uppdragsfunktion, där den utbildande instansen kan göra en beställning på praktikplatser de behöver för att studenter skall kunna genomföra sin utbildning.


VFU-platser och beställningar kopplas ihop en på så sätt skapas en koppling till en praktikplats, både under en specifik tidsperiod, med rätt typ av träning.


E-mail sektionen i modulen tar hand om all logistik och kontakt med de enskilda VFU-platserna. Det kan gälla enkel kommunikation med en verksamhetsansvarig, massutskick av mail och planerade påminnelser.


När ovan arbete är klart kopplas de fysiska studenterna ihop med en specificerad praktikplats. 


Därefter kan man nyttja Ortrac plattformens olika funktioner för att göra praktiken smidig. Det var vara närvaruformulär, formulär för att dokumentera praktiska moment eller anonyma enkäter.


Kontinuerlig analys sker under praktikperioden och då praktiken är sammanfattas all data till smidiga paket, för analys, både i Ortrac samt i förläningen Power BI som också ingår som en möjlighet. 


men ocks