Den här artikeln kommer att beskriva hur man fyller i ett formulär som lärare, utvärderar en student


  • Gå till Courses/<course>/<course occasion>
  • Välj menyn Forms/Submit form
  • Klicka på ett <formulär> i listanFormuläret visas:

  • Välj en grupp Group, om dessa finns och behöver användas annars gå direkt till student dropdown)
  • Välj Student (Om formuläret har egenskapen att välja flera elever använder du kryssrutan för att välja flera elever)
  • Fyll i <formulär>
  • Klicka knappen Submit evaluation


Du har nu gjort en utvärdering, av en student!