I den här artikeln beskrivs hur du ändrar en vald rollen för en bedömare i ett inskickat formulär. (Det går inte att ändra namnet)


  • Gå till menyn Courses/<course>/<course occasion>
  • Gå till menyn  Forms/List submissions
  • Klicka på ett formulär med inlämningar
  • Klicka på en student med inlämningarKlicka på knappen Edit assessor role


en ny sektion dyker upp


  • Välj en annan assessor/bedömmar-roll från dropdown listan
  • Klicka på knappen till höger om dropdown listan (orange) för att spara din ändring