I den här artikeln beskrivs hur du ordnar om kolumner i tabeller i Ortrac web


Ibland vill du ha din personliga touch hur kolumnen i tabeller ska ordnas. För att demonstrera detta gör vi följande(fungerar på alla former av tabeller i Ortrac):


  • Gå till Courses/<course occasion>
  • Gå till Students menyn
  • Höger mus klicka på kolumn-headern
  • Dra kolumnen ett steg åt höger och släppDenna inställning är personlig och kommer att behållas i ditt personliga konto och för denna specifika tabell. Funktionaliteten kan användas för alla bord i Ortrac web.