Artikeln beskriver hur man modererar de assessor's (e-mail adress) som används för att signera formulär.


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • I vänstermenyn välj Forms
 • Välj Assessors


Funktioner


Ett fönster med tre flikar öppnas:

 • New representerar de assessors som används sedan föregående gång listan modererades
 • Approved representerar de assessors som sedan tidigare blivit godkända för signering
 • Rejected representerar de assessors som sedan tidigare blivit avvisade för signering New menyn


Details

 • Klicka på ett namn i listan av nya assessors

Editera följande:

 • Lägga till för och efternamn (då man vanligtvis bara skriver under med en e-mail adress, vid signering)
 • Eventuellt rättstavar e-mail adressen
 • Position kan användas som ett förtydligande av denna användare, typ AT Läkare
 • Unit kan användas som ett förtydligande av denna användares placering, typ Mölndals vårdcentral

Aktions knapparna:

 • Approve: innebär att denna assessor blir godkänd och dennes samtliga signeringar blir godkända. Denna e-mail address blir också tillagd som godkänd assessor. Detta innebär i sin tur att dessa namn kommer att dyka upp som sökbara förval för de som skall signera. Detta kommer att underlätta för användaren.
 • Merge: Om du hittar en ny assessor i listan men den verkar vara felstavad, så kan man slå ihop denna och dess signeringar med ett tidigare konto..
 • Reject: Denna assessor kommer inte in på listan över godkända assessorsSubmissions


Under denna flik återfinns denna assessors signeringar.Approved menyn


Lista med alla godkända assessorsRejected menyn


Lista med alla avvisade assessors