Artikeln beskriver hur man på programnivå anger hur man hanterar mailutskick till de som har agerat i rollen som en officiell bedömmare av formulär.

 

TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • I vänstermenyn välj Blueprinting/Program layout
 • Klicka på ett program
 • Klicka på knappen Assessor e-mail settings


Ett fönster öppnas:Inställningar

E-mail frequency

Här sätter du hur ofta ska skicka ut mail till de som har gjort en bedömning. Do not notify är den standardinställning som kommer med att du skapat ett nytt program.


Tre val är tillgängliga:

 • Do not notify (standard inställning)
 • Week summary e-mail (varje söndag natt kl 00:00 skickas e-mail lista)
 • Daily summary e-mail (varje dag natt kl 00:00 skickas e-mail lista) 


 • Välj ett anternativ från drop down menyn och tryck på Save knappen

E-mail templates


Här ha du möjlighet att designa dina mail. Du kan designa båda breven genom att trycka på någon av knapparna:

 • Edit Daily summary template
 • Edit Weekly summary template


Ett Edit template fönster öppnas. Följande sektioner kan editeras:

 1. Subject = mailets namn
 2. Attachments - möjlighet att lägga till filer av olika slag
 3. Html body - ett antal verktyg för att editera sjävla mailet
 4. Textytan för att skriva in extra text förutom variabler och default text


Notis: Om du väljer att lägga in en variabel, via hakparentes knappen, så innebär det för det verkliga mailet att du får en  lista med rad/er som innehåller följande: Ditt namn, vilket program du varit inne på, vilket formulär du godkänt, en rad för varje godkännande.


När du är klar med din editering, tryck på Save knappenOm du vill testa hur ditt mail kommer att se ut för en användare, gå då över till den höra sektionen av denna meny, se nedan.


 • Man kan fylla i två variabler för att få en känsla för mailet kommer att fungera genom att sätta:
 • Recipient: mottagare (förslagsvis din egen mail för kontroll)
 • PROGRAM - ett programnamn
 • LIST - en rad som får representera en rad i en listaOm du INTE är ansluten till en tenant så kommer mailen skickas från Ortrac mail server. Det rekommenderas att göra detta via universitetets mailserver för mer validitet samt unvika spam-koppling.


Nedan visas test-mailet i mailkorgen


 

Nedan visas innehållet i mailet, med ett antal rader för att representera fomulär godkännanden.