Form - Exempel på ett formulär Skriv ut

Skapad av: Jens Larsson

Ändrad den: Mån, 26 juni, 2023 vid 1:07 E.M.


Denna artikel visar på hur en praktisk användning av ett formulär kan se ut då man använt komponenterna i Ortrac.


TABLE OF CONTENTS


Färdigt formulär


Här kan man se hur formuläret ser ut då det är klart för att tas i drift i Ortrac. Den vänstra delen av bilden gestaltar själva formuläret medan den högra delen visas vilka dynamiska inställningar som finns att tillgå för formuläret.Komponenter i formulärsdelen


Vi skall nu titta på de detaljer som bygger upp ett formulär för klinisk praktik med kopplingar till EPA element.


1. Eventväljaren

 • Är formuläret publicerat och gjorts tillgänglig till ett eller flera kurstillfällen, då kan man välja dem här

2. Studentväljaren

 • Är en student tillagd till det kurstillfälle som valts kan man välja dem här. 
 • Beroende på hur det står på Settings menyn finns det alternativ att man kan välja flera elever samtidigt

3. Beskriva tillfället och aktiviteter

 • Detta är en textkomponent i själva formuläret.
 • Använd denna informationsruta för att skapa en bild av vad som förväntas av studenten

4. Evaleringsfrågor

5. Rating scale

 • Rating scale behövs skapas första gången den används
 • I det här fallet består Rating scalen av värdena: Ej utvärderat, Ej utvärderat, Observerande, Tillsammans, Kompletterande, Utan komplettering.

6. Kommentar

 • Man kan som bedömmare lägga till en kommentar till varje evalueringsfråga, under pågående utvärdering.
 • Kommentarsfunktionen (klicka på Comment) skapas automatiskt då man lägger till Evalueringsfrågan till formuläret.

7. Feedback som fritext

 • Här är ytterliggare en komponent som man lägger till i formuläret, ett fritextsfält för kommentarer.


Submit Evaluation

För att spara en utvärdering så trycker man på knappen Submit Evaluation. Det ifyllda formuläret går då att finna under tabben Submissions.Komponenter i Settingsdelen


Det finns ett antal inställningar som gör att man kan använda formuläret på olika sätt, som man kontrollerar via denna menyn, Settings.


8. Namn på formulär

 • Namnet på formuläret bör beskriva situationen, då det kan bli många formulär att välja på, på ett universitet.

9. TIllgänglighet

 • Denna dropdownmeny gör att man kan välja vilka kurstillfällen (en eller flera) som formuläret skall vara tillgängligt för.

10. Studentval

 • Dessa val är följande:
  • Single=en elev kan väljas i taget 
  • Multiple=då kan man välja flera elever samtidigt (fylla i åt flera)

11. Status på formuläret

 • För att formuläret skall kunna användas så måste det vara publicerad (medan man skapar formuläret så är det i ett Draft-läge, där det endast kan ses av författaren)

12. Tag inställningar

 • Här man man se vilka taggar man kan sätta på den är bedömningen. I detta fall finns det fyra kategorier. De olika symbolerna betyder följande:
  • Stopskylt = används inte
  • Checkbox = tagggruppen är användbar, men frivillig
  • Stjärnan = tagggruppen är användbar, och obligatoriskt

Förändringar

Man kan göra inställningar medan man använder ett publicerat formulär, gör man ändringar så trycker man på knappen Save.

J
Jens is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.