Denna artikel innehåller inställningar för att göra ett mini-CEX formulär


För att kunna skapa ett mini CEX formulär i Ortrac forms, behöver nedanstående parametrar ställas in ett så kallat Evaluation Form.Namn på formulär: Mini-CEX (Kurs Termin År)


Rich text info:

Formulär för bedömning av studentens prestationer i samband med patientbesök.


Alla frågor behöver inte besvaras.

Eventuell fritextåterkoppling kan ges via pratbubblan i anslutning till respektive fråga

Om formuläret fylls i via app kan studenten själv fylla i de avslutande kommentarerna

Formuläret syftar huvudsakligen till att dokumentera konstruktiv återkoppling till studenten

Markera valt alternativ genom att klicka på den tonade knappen. Förklarande text om alternativet hittar du i länken ovanför


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Anamnes

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: ANAMNES - Studentens och hanledarens del i anamnesupptagandet
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Undersökning

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: UNDERSÖKNING - Studenten och handledarens del i undersökningen
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Hygienrutiner

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: HYGIENRUTINER - Studentens och handledarens del i hygienrutinerna
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Diagnostik

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: DIAGNOSTIK - Studentens och handledarens del i diagnosformuleringen
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Behandling

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: FÖRSLAG TILL INITIAL BEHANDLING - Studentens och handledarens del i förslag till behandling
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Livsstilsförändringar

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: RÅD OM LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR - Studentens och handledarens del i råd om livsstilsförändringar
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Anhöriga

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: ANHÖRIGA - Studentens och handledarens del i samverkan med anhöriga
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Personal

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: SAMVERKAN MED ÖVRIG PERSONAL - Studentens och handledarens del i samverkan med övrig personal
 • Rating scale: Självständighet 4 steg enkel


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Kompetens

 • Response mode: Single Item
 • Fråge body: Sammanvägd kompetens i förhållande till kursmål 
 • Rating scale: Otillräcklig/Tillräcklig


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Handledarens tips

 • Response mode: Comment only
 • Fråge body: Handledarens avslutande tips till studenten 


Evalueringsfråga: M-CEX/DOPS Students plan

 • Response mode: Comment only
 • Studentens plan utifrån återkopplingen (mycket kortfattat)


Separator


Rich text info;

Du ska välja taggar nedan (Edit tags rutan)


Taggning/Handledare (tagg kategorier läggs på program) 

 • Ämne = klinisk placering
 • Professionell situation = klinisk situation enl kursplan
 • Spara därefter och skicka in.


Eftertaggar/Elev (tagg kategorier läggs på kurs)

 • Ålder
 • Ämne (*)
 • Kliniska situationer
 • Komplexitet (Komplicerad/Måttlig komplexitet/Okomplicerad)
 • Kön (Indelning i man eller kvinna passar inteKvinnaMan)
 • Ort
 • Tema
 • VIL-moment


Rating scale: Självständighet - 4 steg - enkel

 • Discrete categories
 • N/A
 • N1 Heading (Stud observerade)
 • N2 Heading (Stud fick ledas)
 • S1 Heading (Råd efteråt räckte)
 • S2 Heading (Självständig)


Rating scale: Otillräcklig/Tillräcklig

 • Discrete categories
 • Otillräcklig
 • Tillräcklig