Den här artikeln listar de vanligaste betygsskalorna från universitet och medicinska föreningar som använder Ortrac-plattformen.


TABLE OF CONTENTS

Allmän information


Betygsskala (rating scale) är en variant av den populära flervalsfrågan som ofta används för att samla in information som ger relativ information om ett specifikt ämne.


Se artikeln Create Rating scale


Exempel på betygsskalor - Diskreta kategorier


Ålder 6 grupper

Discrete categories

 • 0-1
 • 2-11
 • 12-18
 • 19-65
 • 66-80
 • 81-


Kön 3 alternativ

Discrete categories

 • Kvinna
 • Man
 • Indelning i man eller kvinna passar inte


Fall svårighetsgrad

Discrete categories

 • komplicerat
 • normalt/förväntat
 • okomplicerat


Tregradig självständighetsskala

Discrete categories

 • 1  Heading (Behövde mycket hjälp)
 • 2  Heading (Behövde lite hjälp)
 • 3  Heading (Var självständig)


0-5 poäng

Discrete categories

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Närvaro

Discrete categories

 • Ja
 • Nej


Godkänd/Komplettering

Discrete categories

 • Godkänd
 • Komplettering


PBL (problembaserat lärande)

Discrete categories

 • Godkänt moment
 • Icke godkänt moment 


SOLO taxonomy (5 levels)

Discrete categories

 • Pre-structural
 • Uni-structural
 • Multi-structural
 • Relational
 • Extended abstract


miniCEX(1-5)

 • 0  Heading (Ej Bedömt)
 • 1  Heading (Studenten observerar handledare som utför aktiviteten)
 • 2  Heading (Studenten observerar handledare som utför aktiviteten)
 • 3  Heading (Studenten utför aktiviteten med proaktiv handledning)
 • 4  Heading (Studenten utför aktiviteten själv)


EPA (4 steg kort text)

Discrete categories

 • Ej utvärderat
 • Observerade
 • Tillsammans
 • Kompletterade
 • Utan komplettering


EPA (6 steg kort text)

Discrete categories

 • Ej utvärderat
 • Observerade
 • Tillsammans
 • Kompletterade
 • Utan komplettering
 • Kompletterade (Handledare i närheten)
 • Utan komplettering (Handledare i närheten)


Självständighet - 4 steg - enkel

Discrete categories

 • N/A
 • N1 Heading (Stud observerade)
 • N2 Heading (Stud fick ledas)
 • S1 Heading (Råd efteråt räckte)
 • S2 Heading (Självständig)


Insufficient/Satisfactory/NA

Discrete categories

 • Insufficient
 • Satisfactory
 • Not applicable


incomplete/complete

Discrete categories

 • Incomplete (require resubmission)
 • Complete


fail borderline pass

Discrete categories

 • fail
 • borderline
 • pass


Exempel på betygsskalor - Numeriskt värden


Svårighetsgrad skala 1–5

Numeric value

 • 1-5
 • MIn heading Mycket svårt
 • Max heading Mycket lätt
 • Precision 1 decimal point


Bifogad fil


(see bottom of article)