Detta är en video som visar hur man skapar en mätsticka(rating scale) med en slider scale mellan 1-6