Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten hos Ortrac web. Den här artikeln visar hur du visar historiken för en uppgift


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

  • Gå in på ett <kurstillfälle>
  • Gå till Assignment menu, till vänsterStatus

Under avsnittet Status, till vänster, väljer du mellan:

  • All
  • Completed
  • Pending review
  • Pending revision
  • Not submitted

för att ta reda på uppdragets status


Detaljer/Historik

  • Om du vill arbeta med uppgiften klickar du på en <assignment> i listan.
  • Klicka på knappen Edit


  • Om du vill visa uppgiftens historik, interaktion med bedömaren, klickar du på knappen History


Hitta