Denna artikel beskriver arbetet med att importera en Ecxel fil med SBA frågor in i Ortrac. Importen kan också innehålla frågetaggar.


TABLE OF CONTENTS


General information

Ange vilka kolumner som ska importeras. En stam och minst två alternativ krävs, liksom en svarsnyckel. Svarsnyckeln ska vara ett ordningstal eller en bokstav som anger rätt alternativ.

 • First row is header om filen innehåller en header för kolumnerna skall denna tas bort genom att ange "Yes, skip first row"
 • Import as välj Draft eller Published (draft läge hamnar frågorna i din personliga avdelning utan access för någon annan, för vidare arbete innan publicering, Published, så hamnar frågorna i "public domain" för alla med rättigheter att använda.
 • Assessment type (obligatorisk) välj en eller flera typer från listan(Exam, Quiz, Form)
 • Perform Import filen importeras

Notis: kan ta flera sekunder beroende på filens storlek


Hitta menyn

 • Gå till menyn Question bank/My Questions
 • Klicka på knappen Excel import
 • Välj alternativet Single best answer från drop-down listanNy Excel fil

Skapa excel fil

Ladda ner bifogad Excel-fil och lägg till dina frågor, se instruktioner nedan (för en 5 alternativfråga). Om du har fler eller färre alternativ, lägg bara till eller ta bort kolumner. Hur man fyller i kolumnerna i Excel-filen:

 • Kolumn A: Question Body
 • Kolumn  B: Option 1
 • Kolumn  C: Option 2
 • Kolumn  D: Option 3
 • Kolumn  E: Option 4
 • Kolumn  F Option 5
 • Kolumn  G: (1-5 eller A-E , om alternativ två är rätt svar, skriv 2 ell i denna kolumn)
 • Kolumn  H: Tags (importera taggar som tillhör frågan, om flera taggar, separera dem i kolumnen med ett kommatecken)


Importera SBA question(s) från Excel filen

 1. Klicka på Perform Import
 2. Följ instruktionerna ovan

Exempel fil