I den här artikeln beskrivs hur du skapar en mätsticka /rating scale) som ska användas i en fråga, kopplat till ett formulär


TABLE OF CONTENTS


Allmän information

En betygsskala är en uppsättning kategorier som är utformade för att få fram information om ett kvantitativt eller kvalitativt attribut. Inom samhällsvetenskapen, särskilt psykologi, är vanliga exempel Likert-svarsskalan och 1-10 betygsskalor där en person väljer det nummer som anses återspegla den upplevda kvaliteten på en produkt.


Hitta menyn

 • Gå till menyn till vänster och välj menyn Forms/Rating scale


En meny öppen med tidigare skapade betygsskalor


 

Skapa ny

 • Klicka på knappen Create new

En editor för betygsskala öppnas, fyra huvudåtgärder att utföra:

 • Ange namn
 • Välj typ Ordinal/Interval
 • Lägg till kategorier 
 • Spara

ratingscale3.JPG

 

Editera heading

 • Om du vill styra varje rubrik klickar du på kugghjulsknappen till höger


ratingscale5.JPG

Ordinal rating scale

Ordinal betyder, "i ordning"

 • lägg till kategorier


ratingscale4.JPG

Interval rating scale

Interval betyder, grupper

 • Lägg till kategorier


 ratingscale6.JPG

Numeric value

 • Om man vill skapa en decimal skala och koppla, t ex till en slider


ratingscale7.JPG

Spara

 • Klicka på knappen Save