Utvärdera en student vid ett kurstillfälle, med en Ortrac-blankett


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

  • Gå till menyn Kurser
  • Välj en <kurs>
  • Välj ett <kurstillfälle>
  • Gå till menyn Forms/Submit formÖppna formuläret

  • Klicka på ett specifikt formulärFyll i formulär


Beroende på formulärets utformning kan inmatningsfälten variera. 

  1. Välj Grupp (om det finns) under rullgardinsmenyn Group
  2. Välj Student under rullgardinsmenyn Student
  3. Fyll i formuläret
  4. Lämna en kommentar (inte obligatorisk) genom att klicka på knappen Comment
  5. Klicka på knappen Submit evaluation för att spara