Artikeln beskriver funktionen lista formulär och hur man når editorer för formulär


  • Gå till Forms/Form menyn 
  • Click the Published tab, to see active forms
  • Click the Drafts tab, to list your work in progress forms  • Klicka på ett specifikt <formulär> i Published fliken för att editera vissa delar av det publicerade formuläret (ändra på texter, lägga in avskiljare, slå av/på förobligatoriska fält)
  • Klicka på ett specifikt <formulär> i Draft fliken för att jobba viadre med formuläret. Nät arbetet är klart skall formuläret publiceras och göras tillgängligt på ett(flera) kurstillfällen