Denna artikel förklarar hur man skapar en Evalueringsfråga, för att senare kunna användas som en komponent i ett större formulär. En evalueringsfråga kan man se som en EPA.


TABLE OF CONTENTS


Välj frågetyp

 • I vänstermenyn gå till Question bank/My questions

 mceclip1.png

 • Klicka på knappen Write Question
 • Välj Evaluation question i den dropdown meny som dyker upp

eval-question1.JPG


Skapa frågan


 • Skriv in frågan/frågeställningen i Question sektionen.


eval-question2.JPG

Response mode


Välj vilken typ av response mode frågan skall ha:

 • Single item
 • Choice matrix
 • Comment only

Single item

 • Välj en Rating scale från Rating scale drop down menyn. (se artikel)


eval-question3.JPG


 • Klicka på knappen Preview


eval-question5.JPG

Choice matrix


 • Om matrisen kräver detta, välj då en eller flera Rating Scales för respektive rad.


mceclip0.png

 • Klicka på knappen Preview


eval-question6.JPG

Comment only

 • Här kan man bara lämna text som svar


mceclip1.png


Spara frågan

Spara frågan och publicera den genom att klicka på knappen Publish changes, Frågan har nu hamnat i den gemensamma databasen och kan nu användes av de som har rättighet hit.