Artikeln beskriver i korthet vad mål och mätstickor innebär för en student.


På din Dashboard finns en sektion där man kan se eventuella mål för kursen. Dessa kan man hitta under sektionen Form Progress.


Klicka på ett mål så öppnas en sida med två tabbar:

  • Expected attainment - vilka krav som är utställda, både hur många ifyllda formulär och vilken nivå
  • My Progress - vad du hittills har uppnått på kursen