Artikeln är en manual för användande av formulär för att dokumentera sitt arbete ute på klinik, för bedömningar via web. De som bedömer kan vara studenten själv, en handledare på kliniken, lärare, patient eller annan person.

TABLE OF CONTENTS


Logga in


På webben

 1. Du får ett student konto till Ortrac från lärare
 2. Gå till siten https://www.ortrac.com
 3. Logga in med ditt email och ditt lösenord
 4. Här finner du sammanställningar av dina resultat från olika formulärsbedömningar.

Problem med inloggning

 • På siten https://www.ortrac.com, klicka på I cannot access my account
 • Be om nytt passord genom att skriv in e-mail adressen o trycka på knappen Request new password
 • Ett email kommer till din angivna e-mail adress. Klicka på mailet och följ instruktionerna.


Web


Web versionen av Ortrac fungerar i browsers på de flesta enheter. Du behöver dock vara online för att kunna fylla i formulär här.


Startsidan

När du startar web versionen så kommer du till sidan Analytics. Denna sida fungerar som uppsamlingsida för olika typer av funktioner som tilldelats dig t ex dina formulär, tomma som ifyllda. I sektionen Form finner du lista med de formulär du har till ditt förfogande. Här ser du hur många submissions du fått, per formulär. Om du klickar på formuläret så kan du dels fylla i ett formulär och dels se ifyllda formulärsvar.Under Form fliken fyller du i ett nytt formulär och under Submissions kan de se de du redan gjort 


Forms fliken

 • Fyll I Förberedelse matrisen (i-knapp för mer info om skalor o annat.
 • Välj Assessor (teacher, supervisor, student, other, anonymous). Om du väljer någon annan än Anonymous, så måste du fylla I e-mail adress som identifierare av bedömaren, Stickprov kan förekomma för att kontrollera validiteten av bedömningar.
 • Välj Enkel och komplex patient: (medel, avvikande enkel, avvikande svår, avvikande svår med kommunikation)
 • Tryck på Save Evaluation för att spara det ifyllda formuläret.Om du vill editera detta ifyllda formulär I efterhand så kan du ändra Enkel och complex patient, som eftertaggning.


Submission fliken

Här är dina samlade bedömningar inom kursen samlade för denna typ av formulär. Klicka på ett formulär I listan för att se på ifyllda detaljer.


Detaljer i ett ifyllt formulär


Formulär kan skapas på många olika sätt. Här skall vi titta på ett antal fält av intresse för studenten:


 • Student: Studentens namn (kommer från din konto information)
 • Date: datum och tid för då formuläret senast sparades. 
 • Assessor: Alla andra alternativ än anonynous bör du ange en email adress till den som gjort din utvärdering.
 • Assessor role: Vilken roll den bedömande har för dig som student
 • Submission IDett idnummer som man kan använda för att spåra en borttappad utvärdering.
 • Submission; din bedömning, denna har spårbarhet till kursmål/programmål och är ett viktigt instrument för att du som student skall kunna tillgodogöra dig så många kunskapsområden som möjligt.
 • Comments: Här visas eventuellt en reflektion från bedömaren, till dig som student.


Export till Excel


Resultatet av alla ifyllda formulär kan exporteras som delmängder eller som alla fält. Filen blir en Microsoft Excel fil för vidare hantering i exempelvis externa portföljer.


Manual

Se även: Manual för student: användning av formulär