Denna artikel beskriver arbetet med att sätta upp de VFU-platser man behöver för att driva praktik. I förlängningen skapar man sig ett bibliotek av platserna man behöver för sin verksamhet.


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till VFU-modulen(WBA)/VFU-platser(Workplaces)VFU-platserIntervall

 • Klicka på knappen Create Interval för att skapa en period för beställningen.Plats

 • Klicka på knappen Create workplace för att skapa en VFU-plats
 • Namnge <platsen>
 • Skriv in <beskrivning>
 • Skriv in <adress & kontaktuppgifter>
 • Välj <kapacitet> (hur många studenter som kan tas emot för praktik)
 • Klicka på knappen Save changesPlatschef

 • Klicka på knappen Add manager för att lägga till en platsansvarig
 • Skriv in <e-mail adress>
 • Klicka på knappen Proceed

Handledare

 • Klicka på knappen Add supervisor för att lägga till en handledare (momentet kan göras flera gånger)
 • Skriv in <e-mail adress>
 • Skriv in <förnamn>
 • Skriv in <efternamn>
 • Skriv in <telefonnummer>
 • Klicka på knappen Proceed

Färdig VFU-plats

Nedan är resultatet för en färdig VFU-plats:


 • Klicka på knappen Save changesKoppling till intervall


Om det finns en uppdragsgrupp som tar 4 studenter, och har datum som faller inom spannet för HT24, och sen tilldelar Närhälsan Ljungskile ett uppdrag i den gruppen, då är Närhälsan Ljungskile belagd med 4 studenter under HT24.


Läs mer här: VFU modulen - uppdrag