I den här artikeln beskrivs kortfattat skillnaderna mellan ett Ortrac-formulär och ett Google-formulär.


TABLE OF CONTENTSGoogle Forms

Google Forms kan skapa formulär med olika komponenter och är gratis att använda och levereras online. Dela ett formulär med andra och spara svaren. Formulären sparas i Google Spreadsheet och kan användas om och om igen, till exempel för undersökningar.


För det ifyllda svaret i en Google-formulärkomponent blir det en fylld cell i en kalkylarkstabell.


För ifyllda Google-formulär kommer det att finnas en fylld rad i en tabell.
Du kan fylla i formuläret med ett antal komponenter som flervalsfrågor, kryssrutor, text, filuppladdning och andra funktioner.Ortrac Forms

Funktionen Ortrac Forms kan också skapa formulär. De liknar formen till Google Forms men har en helt annan struktur bakom .. Där Google-formulärets olika komponenter leder till olika poster i kolumner i en kalkylarkstabell som är online, är Ortrac-formuläret faktiskt en behållare för intelligenta komponenter, med möjlighet till en avancerad spårbarhet.


Ortracs formulär kan användas både som webbformulär och i appen. I appen kan du också lagra formulären offline tills du får tillgång till internet igen.
En Ortrac Form byggs, på samma sätt som ett Google-formulär, med olika typer av komponenter:

 • Evaluation fråga
 • File upload
 • Rich text info 
 • SeparatorsEvaluerings frågor & Betygsskalor (rating scale)


Några av de saker som skiljer Ortrac Forms från Google-formulär är att du kan:


 • "tagga" formulären på olika sätt, ge dem "post-it"-lappar med sökbar information, både som skapare av formuläret och de som använder formuläret.
 • Du kan tilldela formuläråtkomst till olika kurser med deltagare
 • Du kan fylla i formulär i grupper, men resultatet är ett enda formulär per elev.
 • Dölja formulär från vissa kurser


An evaluation question can in turn consist of various components such as:

 • Single item (en fråga kopplad till en Rating scale)
 • Choice matrix (en matris med frågor kopplade till en Rating scale)
 • Comment only (en textfråga utan rating scale)


Betygsskala (rating scale) å andra sidan består av ett antal komponenter det också:

 • Discrete Values (detta blir en flervalsfråga)
 • Numeric values (kan skapa en skjutreglagekomponent)

 


Motsvarande komponenter

Vid första anblicken kan utbudet av komponenter i Google Forms se stort ut jämfört med Ortrac-formulär. Denna matris nedan visar hur motsvarande komponent i Google Forms skapas i Ortrac Forms

 


Google Form Ortrac FormResponse modeRating ScaleResponse modeCategories

Multiple Choice

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: 1-5

Checkboxes

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: Yes/no

Short Answer

Evaluation questionComments only


Paragraph

Rich Text infoDropdown

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: A-E

File Upload

File Upload

Linear scale

Evaluation questionSingle ItemRating scaleNumeric Valuest ex 1.0 -5.0

Multiple Choice grid

Evaluation questionMultiple ChoiceRating scale(s)

Checkbox grid


Date

Evaluation questionComments only


Time

Evaluation questionComments only


Title and description

Rich Text infoImage

Rich Text info + imageVideo

Rich Text info + linkSections

Separator

När du använder utvärderingsfrågor för alternativmatrisen kan du bara tagga frågan. Matrisens delar kan inte taggas på samma sätt som en SIngle Item-svarslägesfråga.


Spårbarhet och analys


Alla dessa komponenter bygger tillsammans upp funktionerna i ett Google Forms MEN, alla komponenter är alltså spårbara på ett helt annat sätt, vilket gör att man kan göra kraftfulla analyser av hela utbildningslinjer över tid för att exempelvis se var man saknar praktikplatser, hur programmål och kursmål uppfylls, starka och svaga studenter.


Anslut dina insamlade data och utöka analysen till Microsoft Power BI