Denna artikel beskriver hur fakultet kan kontrollera processen med inlämnade resultat


TABLE OF CONTENTS


Granska inlämnade bedömningar (ifyllda formulär)

  • Gå till rätt OSCE tillfälle och välj Forms filken
  • Klicka på Students Performance fliken
  • Här kan man se vilka stationer som en Student har klarat av, alltså en statusrapport över hela OSCE tillfället
  • Välj ett formulär för granskning genom att välja i drop down menyn From Submission OverviewGranska inlämnade svar (per formulär)

Listan med bedömningar kan sorteras enligt följande principer (om du vill lägga till kolumner, klicka på kugghjulet till höger)

  • Sortera på Students Namn
  • Sortera på inlämnad tid
  • Sortera på formulär

Här kan man kontrollera alla frågor/student i ett formulär för att kontrollera svaren i formulären