Denna artikel förklarar hur det fungerar på examinationsdagen, som en bedömare.

 

TABLE OF CONTENTS

Logga in och hitta din station

 • Öppna en browser och gå till www.ortrac.com
 • Logga in med namn o passord som du fått i ditt inbjudnignsbrevRemember me


Kontrollera så att rutan Remember me är iklickad, om den inte är det klicka i den. Denna åtgärd innebär att du kommer vara inloggad hela tiden under din session (8 timmars inlogging istället för 30 minuter)
HItta formulär


 • Under tabben List, klicka på din station


Fyll i bedömning


Formuläret öppnas och du kan börja din bedömning av studenten:

 • Välj vilken student som skall bedömas (student kan identifieras med ID eller vara anonym = t ex siffra)
 • Fyll i resten av de omdömen formuläret innehåller
 • Tryck på knappen Submit EvaluationVisa/editera sparade bedömningar (för bedömmare)


Titta på dina egna sparade bedömningar(submissions)

 • Klicka på Submissions fliken
 • Klicka på en specifik bedömning, genom att klicka på själva radenTitta över din sparade bedömning


 • Om du är orolig över att du gjort något fel så kan du nu titta på din bedömning igen, här.Ta bort bedömningen


 • Om du av någon anledning vill ta bort bedömningen (kan vara att man gjort en dublett av misstag) så trycker man på knappen Delete EvaluationEdit the marking

 • Klicka på knappen Edit Evaluation
 • De tillgängliga ändringarna är:
  • Poängen kan ändras
  • Om någon fil har laddats upp så går den att ändra
  • Övriga drop downs eller fält med tillläggs info kan ändras också
 • Klicka på knappen Save för att spara dina ändringar