Denna artikel beskriver hur man tar bort ett bedömningsformulär från ett OSCE tillfälle, för att minska risken för missförstånd


  • Gå till Evaluation Forms/Browse menyn till vänster


  • Klicka på ett formulär i listan som man vill ändra rättighet på  • Gå till drop down menu, Available for... och ta bort checkbox markeringen för det event som formuläret inte längre skall bara synligt för.
  • Klicka på knappen Save


Nu skall formuläret inte längre vara synligt.