Denna artikel förklarar hur man sätter upp ett OSCE event och lägger till bedömare och studenter.


TABLE OF CONTENTS

Importera Studenter

 • Klicka på OSCE tillfället



 •  Välj Student tabben 



 • Importera in en lista med kandidater, genom att klicka på knappen Add Students, i dropdown menyn som dyker upp så väljer man Import from Excel/CSV.
 • Ett browser fönster kommer upp och där väljer man sin Excel-fil.



Excelfilen skall ha följande kolumner, de som:

 • måste finnas är de tre första (First name, Last name samt E-mail)
 • de andra tre kolumnerna (Photo ID, Candidate ID, Organisation ID) är bra att ha

om man vill jobba med Candidate id (alltså anonyma Studenter, Photo ID om man vill vara extra säker om man använder Candidate ID för att få en okulär konfirmering på att rätt student står framför dig. Organisations ID är ett annat sätt att vara "anonym" men kanske med ett ID både bedömare och student känner till).

För att bilder skall fungera som import så bör de ligga på en bildlagringstjänst, typ Sharepoint eller en service liknande https://imgur.com/


Information i denna fil visas inte för bedömaren (bara Candidate ID och bild). Organisatör kan se resten av infon i Manage Users sektionen.


 • När Excellistan med Studenter valts så får man matcha kolumner med logiska objekt i systemet.
  1. Länka första kolumnen med drop down objektet First Name och fortsätt så till alla kolumner har en koppling
  2. Ta bort första raden i Excel filenom det finns en Header
  3. Tryck på knappen Perform Import 



 • Kontrollera att bild kommit in korrekt (för musen över bildikonen). Om du valt att lägga till bild så blir denna visuell i bedömarens formulär då denne valt kandidat för bedömning



 • För att editera en Students information så klickar man på raden, 



Importera bedömare


 • Gå till Users/Manage Accounts menyn



 • Importera in en lista medbedömare, genom att klicka på knappen  Import from Excel/CSV.
 • Ett browser fönster kommer upp och där väljer man sin Excel-fil.


 • Excelfilen skall ha följande kolumner, de som måste finnas är de tre första (First name, Last name samt E-mail)



När Excellistan med Studenter valts så får man matcha kolumner med logiska objekt i systemet.

 1. Länka första kolumnen med drop down objektet First Name och fortsätt så till alla kolumner har en koppling
 2. Gör inställningar enligt nedan, grönmarkerade fält.
 3. Tryck på knappen Perform Import
Det behöver finnas en roll som heter OSCE bedömare uppsatt för att denna skall kunna väljas under Privileges. Rollen skall Exam Admin - View Events, Forms Admin - Edit Student Evaluation, Trainer - Evaluate Student



Koppla bedömare till ett event


 • Go to Events/OSCE/det aktuella eventillfället  för att koppla på bedömare



 • Lägg till de importerade bedömarna till detta eventtillfället genom att gå till fliken Task & roles
 • Under sektionen Contributors finns det en drop down menu som heter Add Contributors. Välj de bedömare från listan som skall kopplas till detta event