Den här artikeln beskriver hur man skapar gömda poäng för olika val.Hitta menyn

  • Gå till Evaluation forms/Rating scales


Ett fönster öppnas upp som innehåller en lista med de Rating scales som finns i systemet. Man kan se;Skapa gömda poäng


  • Klicka på kugghjulsikoen och välj Edit numeric value
  • Skriv in poäng för de olika stegen
  • Tryck på knappen Save (om du gjort allt annat enligt artikeln ovan)