Denna artikel beskriver hur man skapar ett Assignment(uppgift) och hur man arbetar med denna


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kurstillfälle>
 • Klicka på Assignment fliken


Skapa ett Assignment

 • Klicka på knappen Create New Assignment

Public view menu

Ett assignment består av två delar, en vy som studenter ser (Public view). Här skapar man uppgiften med de komponenter som finns inom denna sektion.

assignments1.JPG


 • URL:  Länk för att komma direkt till uppdraget, väl det är publicerat https://test.ortrac.com/file/view-assignment/164
 • Name: Namn på Uppdraget(Assignment)
 • Due date: sista inlämningsdatum
 • Description: Beskrivande text, vad förväntas av student och vad bör bifogas med vilket innehåll
 • Submission form: Här är vektygen man använder för att skapa/uppfylla uppgiften.


mceclip0.pngAdmin view menu

Ett assignment består av två delar, en vy som bara administratörer ser (Admin view). Här skapar man admininstationen bakom uppgiften med de komponenter som finns inom denna sektion.

assignments2.JPG


 • Notes:  Vad man skall tönka på, som rättande lärare, för att hantera svar osv
 • Evaluation form: välj från komponenterna nedan för att interagera och skapa ett bedömningsformulär. 


mceclip1.png

 • Grading scaleVälj vilken betygsskala som skall användas  (Pass/Fail, Pass/Borderline/Fail, A-F, Ungraded)
 • Grading privacy: Välj om man skall visa gradering för studenten, eller om det inte skall synas (Anonymous/Public)

 

mceclip0.png


Evaluators

Lägga till officiella bedömmare


Välj från listan av validerade bedömmare, vilka som skall få rätta uppgiften.


mceclip1.png

Lägga till studentbedömmare


Välj dina studentbedömmare utifrån nedan definierade kategorier:

 • None
 • Assignees
 • Any student
 • Selected students (select from a list of students connected to the course)

mceclip0.png