Denna artikel förklarar hur man sätter upp en startsida i Ortrac med alla formulär kopplade till stationer. Resultatet av detta arbete är att när bedömare går in i systemet, ser de bara stationer och kan smidigt välja sin.

TABLE OF CONTENTS


Formulär URL och rangordning


HItta formulär

 • Välj Eventmeny, OSCE event och klicka på OSCE tillfället •  Välj Evaluation forms tabben
 • Klicka på List tabben
 • Klicka på Formuläret i listan

Sätta ordning av visning av formulär


Formulär som de används i OSCE formatet vill man oftast ordna dem i en ordning för ett OSCE tillfälle, formuläret till station i bör komma först för bedömare osv. Dessutom kan man namnge formuläret ...station 1 för att ytterliggare tydlighet

 • Formuläret öppnas, klicka på Visible knappen 
 • Tryck på Save changes knappen


 • Det finns också en möjlighet att rangordna formulären, vilken som kommer först i listan osv genom att ange vilket nummer formuläret har. Detta kan man använda om man inte vill göra en speciell startsida utan bara lista formuläre i rätt ordning.
 • Ange formulärets ordning med det nummer som den skall komma i listan för Evalueringsformulär.
 • Tryck på Save changes knappen


 • Gör detta för samtliga formulär som skall användas i OSCE tillfället


HItta URL


Om man vill ha en index sida med lite mer text och namngivna länkar till formulären, behöver man inte 


 • Fönstret uppdateras och nu fårdu URL länken till formuläret. Spara denna i en lista och skriv i en notis vilken station detta formulär skall användas i
 • Tryck på Save changes knappen


Skapa startsidaHItta rätt event tillfälle

 • Välj Eventmeny, OSCE event och klicka på OSCE tillfället •  Välj Orzone tools tabben och välj Configure i drop down menynSkapa indexsidan


För detta arbete behöver man ha tillgång till Orzone Admin rättigheter, tillagd i sin Ortrac roll


 • Skriv namn på sida
 • Allmän text på startsidan
 • Specifik test för en station (länk)
 • Välj Index sida
 • Save changes


 • Skapa länk till formulär, genom att skriva in en textsträng
 • Markera denna och klicka på kedje ikonen
 • Kopiera in formulärets id i strängen samt event id /form/view/(formid)?eventId=(eventid)Hitta Event iD


 • Välj Eventmeny, OSCE event och klicka på OSCE tillfället
 • Ta Examcode, numret - 1000 (t ex OR2844 2844-1000 = 1844) eller
 • Gå till Orzone tools menyn och hovra över Configure Event id är i stängen längst ned på sidan